Se va Alcalde de JMM ¡a París! en plena contingencia ciclónica